Transparenta decizionala

Anunt nr. 381 3 din 27.09.2016 prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului: click aici

Fisa de evaluare a implementarii Legii 52/2003 pe anul 2011: click aici
Fisa de evaluare a implementarii Legii 544/2001 pe anul 2011: click aici